Actievoorwaarden

Actievoorwaarden de Wecycle winactie “Wecycle radio rapraadsel” 

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele winactie “Wecycle radio rapraadsel”, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland , Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Stichting OPEN”, ter promotie van het inzamelen van afgedankte apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). 
 2. Deze Actie loopt van 28 november t/m 11 december 2022. 
 3. Om kans te maken op een prijs, een cadeaubon ter waarde van  € 250,-, moeten de deelnemers via de actiesite www.inleverbak.nl het correcte antwoord doorgeven. Na afloop van actie worden in totaal 10 cadeaubonnen verloot onder alle correcte inzendingen. De aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt maximaal € 2.500,-.
 4. Stichting OPEN sluit iedere aansprakelijkheid voor de uitvoering van de prijs uit.
 5. Per  huishouden kan maximaal één prijs worden gewonnen. Per uniek e-mail adres kan slechts één maal worden deelgenomen.
 6. Deelname staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. In beginsel dient een deelnemer minimaal 18 jaar oud te zijn. Voor deelnemers jonger dan 18 is ouderlijke toestemming vereist.
 7. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld. Levering van de prijs geschiedt binnen één maand na loting van de winnaar. 
 8. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. Indien de prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met deze actievoorwaarden.
 9. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen zal er uit het bestand een nieuwe winnaar getrokken worden.
 10. Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt om met de prijswinnaar te communiceren over (andere) acties/activiteiten van Stichting OPEN. Door deelname aan deze Actie verlenen deelnemers hun toestemming aan Stichting OPEN om per e-mail op de hoogte te worden gehouden. In elke e-mail wordt er aan deelnemers de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven uit de mailinglijst en daarmee uw toestemming in te trekken. Nadat de toestemming is ingetrokken worden de gegevens verwijderd.
 11. Stichting OPEN is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen een wijziging van de gegevens doorgeven aan Stichting OPEN tot het moment van verwijdering zoals bedoeld onder punt 10 op de onder punt 17 beschreven wijze.
 12. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Stichting OPEN, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken.
 13. Stichting OPEN is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. Deelname aan deze Actie is kosteloos.
 16. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Stichting OPEN.
 17. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@stichting-open.org) aan Stichting OPEN kenbaar te worden gemaakt. Stichting OPEN zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan. 
 18. Stichting OPEN handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Zoetermeer, november 2022

To top